Neoprávněné exekuce

DOKÁŽEME ZASTAVIT EXEKUCE. MÁME ZA SEBOU JIŽ ŘADU ÚSPĚŠNĚ ZASTAVENÝCH EXEKUCÍ.

Jedná se o exekuce, které byly nařízeny na základě tzv. rozhodčí doložky v letech 2008 až 2010. Objevují se ovšem i případy, kdy byly takto nařizovány exekuce až do roku 2012 či dokonce do roku 2014!

Podle odhadů, je v České republice vedeno asi 200 000 neoprávněných exekucí. Naše společnost OK financial se však domnívá, že těchto neoprávněných exekucí může být vedeno daleko ale daleko více…Přesný počet však nikdo nezná.

Může se jednat o exekuce od společností Komerční banka, Cetelem, ESSOX, Proficredit či Home Credit (AB 4 B.V. nebo AB 5 B.V.).

Soudy však nemají takové kapacity, aby byly schopny řešit neboli procházet případy ve kterých se může jednat o neoprávněné exekuční řízení a tyto pak zastavovaly. Z čehož tedy vyplývá, že tato činnost je na samotných lidech, tedy Vás, abyste se ozvali a nechali tak exekuci zastavit. Tento proces ovšem není jednoduchý a vyžaduje odborné znalosti z právní problematiky s čímž Vám rádi pomůžeme.O co se vlastně jedná

Na základě rozhodčí doložky, vydal rozhodce tzv. „rozhodčí nález“, který byl tzv. exekučním titulem a na tomto základě pak bylo nařízeno exekuční řízení. Tyto rozhodčí nálezy se však staly nelegálními čili protizákonnými.

Rozhodčí nález, Vám tedy přikazuje, že máte nějaké úvěrové společnosti či bance zaplatit dlužnou částku společně s úroky, které jsou mnohdy v rozporu se zákonem a k tomu ještě hradit náklady za rozhodčí řízení.

Od roku 2009 jsou rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách neplatné a jedná se tedy o neoprávněné exekuce. V roce 2013 potvrdily Nejvyšší i Ústavní soud ČR, že nelze nařídit exekuci na základě neplatného rozhodčího nálezu a veškeré takto nařízené exekuce mají být zastaveny.

Zastavení exekuce na základě neplatného rozhodčího nálezu, však neznamená, že se dluh zrušuje ale často se dluh sníží i více než o polovinu, jelikož odpadají náklady exekutora, náklady advokáta a zrušují se nepřiměřené pokuty a úroky, které doposud běžely.

S dalším řešením takovéto pohledávky, jsme Vám pak schopni pomoci jak v rámci podání insolvenčního návrhu, tak v rámci správy závazků, kdy domluvíme snížení splátek v rámci Vašich finančních možností a zastoupíme Vás před věřitelem.

Z praxe, pak může celé řešení takovéhoto případu vypadat následovně: v rámci provádění srážek z příjmů, z účtů nebo jinou cestou, kterou exekutor podnikl v rámci své exekuční činnosti a vymohl tak peníze na neoprávněnou exekuci, kdy tato byla na základě neoprávněného rozhodčího nálezu zastavena, došlo k ponížení všech nákladů a bylo zjištěno, že na dluh již bylo zaplaceno daleko více peněz, než činí původní dluh včetně úroků. Nastala tedy situace, kdy původní dluh byl zcela splacen a exekutor tak musí vrátit všechny peníze, které vymohl navíc.

Další příklad: Rozhodčí nález byl vydán v roce 2012 na základě kterého byla nařízena neoprávněná exekuce. V roce 2016 po konzultaci s naší společností, podal návrh na zastavení. Exekutor mu v tomto směru vyhověl a exekuci zastavil. (Pokud by exekutor nerozhodl, rozhodoval by pak soud). V mezidobí, ve kterém probíhalo exekuční řízení, exekutor vymohl nějaké peníze. Po zastavení exekučního řízení, musí exekutor dlužníkovi vrátit peníze, které byly uhrazeny na náklady exekuce. Věřitel, pak musí svoji pohledávku znovu zažalovat. Bohužel od roku 2012 uběhnuly více jak 3 roky a věřitel de facto propásnul termín k zažalování své pohledávky, která se tímto stala promlčená. Dluh vůči dlužníkovi sice existuje ale věřitel už nemá právní skutečnosti, na kterých by byl schopen svou pohledávku vymáhat.

V bodech

›  Zastavení neoprávněné exekuce

›  Zrušení dražby nemovitosti

›  Snížení dluhu

›  Promlčení pohledávky či její části

›  Poškozený získá zpět peníze, které uhradil na náklady exekuce

Pomůžeme vám!

Chcete zjistit zda-li právě ta Vaše exekuce je neoprávněná a hájit své zájmy?

Se zastavením neoprávněných exekucí máme v rámci své dlouholeté praxe bohaté zkušenosti a jsme schopni pomoci i Vám.

Proto neváhejte a kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře, kdy se zdarma a nezávazně dozvíte, zda-li není právě ta Vaše exekuce neoprávněná

OK Financial CZ s.r.o.

IČ: 294 53 771,  DIČ: CZ294 53 771,

zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 54522

Sídlo: Na Loukách 86/13, 751 19 Vlkoš
Centrála: Žerotínovo nám. 174/29, 750 02 Přerov

Místa působnosti

Hlavní město Praha

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Kontakt

Mob.: 734 150 490 / 734 150 491

Email: okfinancial@okfinancial.cz

2017 © OK financial CZ s.r.o. - všechna práva vyhrazena.  |  Všeobecné obchodní podmínky  |  Zásady ochrany osobních údajů