V bodech

›  Zastupování klienta před věřiteli, exekutory apod.

›  Práce se závazky – popírání výše úroků, neoprávněné exekuce apod.

›  Snížení dluhů

›  Vyjednání splátkového kalendáře podle možností klienta

›  Ochrana majetku před exekutorem a vymahačskými společnostmi

›  Poradenský servis po celou dobu spolupráce

›  Zlepšení finanční gramotnosti

›  Zlepšení finanční situace

O co jde

Správa závazků je moderní způsob řešení dluhů. Správa závazků je určená pro fyzické osoby podnikající, nepodnikající,osoby v pracovním poměru, osoby vedené na úřadu práce, osoby na sociálních příspěvcích, kteří mají možnost plnění v rámci splátkového kalendáře. Je určená zejména pro klienty, proti kterým je vedena exekuce nebo byly jejich závazky sesplatněny a předány vymáhací agentuře. Může se např. jednat o situaci, kdy je proti dlužníkovi vedeno jen jedno exekuční řízení, nemá dostatečný příjem a nemůže se domluvit s exekutorem na výši plnění. Jeden z mnoha dalších případů, může být situace, kdy je proti dlužníkovi vedeno více exekucí, nemá dostatečný příjem aby byl schopen úhrady všech svých závazků a nemůže se domluvit s exekutorem na výši plnění, musí mít hlášený trvalý pobyt na MěÚ a skrývat se před nájezdy exekutorů. S námi se nemusíte ničeho obávat, o vše se za Vás postaráme.

Jak to probíhá

Správu závazků, pro Vás zajištuje Váš osobní správce, který je Vám přidělen naší společností OK Financial CZ s.r.o. po celou dobu řešení. Tento osobní správce je profesionální certifikovaný poradce na řešení problémů vzniklých v souvislosti se zadlužením fyzických osob a kdykoliv se na něj v průběhu řízení můžete obrátit. Zastupuje Vás na základě plné moci a jedná s vymáhacími agenturami, exekutory a úřady. Samozřejmostí pak je, že za Vás vyřídí veškeré potřebné administrativní úkony a v neposlední řadě Vám ochrání majetek, který by mohl postihnout exekutor při své exekuční činnosti. Poradí Vám, jak se máte zachovat v určitých situacích při setkání s exekutorem, vymahačem apod. Máte k dispozici veškerý servis.

Správce závazků je takovou obdobou advokáta s tím rozdílem, že Vás nezastupuje před soudem, ale především jedná s Vašimi věřiteli, úřady, exekutory a vymáhacími agenturami. Správce závazků ví, jak jednat s takovými institucemi. Je schopen vyjednat s úřady, exekutory a vymáhacími agenturami, ty nejlepší platební podmínky a zamezit neoprávněným požadavkům těchto institucí. Tyto kroky pak vedou k úspěšnému oddlužení a k Vaší maximální spokojenosti.

Správa závazků

Správa závazků u naší společnosti OK Financial CZ s.r.o. je určena zejména pro klienty, kteří mají své závazky předané vymáhací agentuře nebo je na ně již vedena exekuce.

 

Stojíme vždy na Vaší straně a jde nám o to, abychom Vás zbavily všech dluhů a mohli jste tak začít nový život.

Snížení splátek

Správa závazků může být určena i pro klienty, kteří již splácí své závazky u bank, pojišťoven a chtěli by vyřídit snížení těchto splátek. Je zde ovšem riziko, že ne vždy se dá s bankami apod. domluvit. Banky a pojišťovny na snížení splátek někdy nepřistoupí a raději celou pohledávku zažalují a předají svému právnímu zástupci!. Tady ovšem cesta nekončí ba naopak začíná a pro naši společnost OK financial CZ s.r.o. je to de facto denní rutina. Existují u nás různé společnosti, které se snaží na těchto klientech vydělat peníze. Ale v konečném důsledku, klienty ještě více zadluží a dostanou do větších finančních problémů, než na začátku.

Pomůžeme vám

Jste v situaci, kdy Vaše splátky závazků jsou vyšší než Vaše příjmy? Nejste schopni se domluvit s exekutory a vymáhacími agenturami na snížení splátek? Musíte si půjčovat a tím se dále zadlužovat abyste byli schopni dodržet plnění svých závazků? Rostou Vám úroky a další poplatky za nedodržování sjednaných podmínek s vymáhacími agenturami a exekutory?.

Pokud jste v takto tíživé finanční situaci, nemůžete se domluvit s exekutorem nebo vymáhací agenturou a hrozí Vám odvoz postižitelných movitých věcí, pak jste na správném místě a Správa závazků je určená právě Vám!

Informace:

Pokud Vám agentura, či firma na oddlužení nabízí konsolidaci dluhů, doporučujeme navštívit i jiné poradenské centra, než se dále zadlužíte. Oddlužovací agentura má vysoké provize za konsolidaci a nabízí Vám tedy produkt dle zisku! Konsolidace dluhů často dle analýz Centrálního registru dlužníků dostane dlužníka do dluhové pasti a to takové, že již nedosáhne na státem povolené oddlužení – Osobní bankrot!

Správa závazků

V případě, kdy nesplňujete podmínky pro vyřízení návrhu na povolení oddlužení, máme pro Vás řešení v podobě Správy závazků.

OK Financial CZ s.r.o.

IČ: 294 53 771,  DIČ: CZ294 53 771,

zapsaná u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 54522

Sídlo: Na Loukách 86/13, 751 19 Vlkoš
Centrála: Žerotínovo nám. 174/29, 750 02 Přerov

Místa působnosti

Hlavní město Praha

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Jihomoravský kraj

Kraj Vysočina

Kontakt

Mob.: 734 150 490 / 734 150 491

Email: okfinancial@okfinancial.cz

2017 © OK financial CZ s.r.o. - všechna práva vyhrazena.  |  Všeobecné obchodní podmínky  |  Zásady ochrany osobních údajů